DELTA KAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - İK ve Kalite Politikamız
You are here : Main Page »

İnsan Kaynakları Politikaları

Delta Kapı’nın farkı: başarısının temeli olan insan kaynaklarını (İK) evrensel standartlarda, etkin ve verimli biçimde yönetmek ve çalışanlarının içinde bulunmaktan gurur duyacağı bir organizasyon olmaktır.

İşin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak İK ihtiyacı tespit edilir. Çağdaş ölçütlere göre İK planlaması yapılır. Herkese eşit fırsat verecek şekilde paydaşlar seçilir, geliştirilir, değerlendirme yapılır.

İK yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam oluşturarak çalışanların performanslarını artırmakla yükümlüdür. Mevcut ve ileriye yönelik İK gereksinimlerini tümüyle karşılayacak yapısal ve kurumsal seçenekler oluşturarak Şirket yönetimine destek verir.

Tüm çalışanların bilgi birikimini, becerilerini ve yetkinliklerini desteklemesi beklenmektedir. Delta Kapı, gelişimin bireysel bir girişim olduğunu düşüncesiyle, gerekli kaynakları sağlar ve çalışanlarını destekler.Kalite Politikaları

Bireysel ve kurumsal performansın, Şirketin tüm faaliyetlerinde müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilmesi temel bir unsurdur.

Kalitesi yüksek ürünler ile verimliliği ve etkinliği ölçülebilir süreçlerin yüksek müşteri memnuniyeti ile bütünleşmesi temel yönetim prensiplerindendir.

Kurumsal ve bireysel performansın iyi yönetilmesi ve sağlıklı değerlendirilmesi Delta Kapı’nın başlıca önceliklerindendir. Çalışanların verilen sorumlulukları yerine getirmedeki başarıları, yetkinlikleri, işlerine olan katkıları ve kurumsal başarıları esas alınarak değerlendirilirler. Yüksek performans ayrıştırılır ve belirli uygulamalar çerçevesinde ödüllendirilir.

Her bir pozisyonun ücretlendirmesi iş tanımı, sorumluluklar, gerekli nitelikler ve sektör ortalaması göz önüne alınarak belirlenir. Tüm çalışanlar kurumsal yönetim prensiplerini benimser uygulanmasına yardımcı olurlar. Bu prensipler insan itibarına ve işine saygı, açık ve dürüst iletişim ve iş etiğidir gibi değerle üzerine inşa edilmiştir.